November 6, 2015

ORGANIZACIJA

OSMIŠLJAVANJE, PROVEDBA I REALIZACIJA EVENATA

corporate2

Planiramo realizaciju vaše ideje, ali zajedno s vama osmišljavamo i ideje za potpuno nova događanja koja će pomoći prepoznatljivosti vas i vaših usluga.

 

 


PROMOCIJE, SAJMOVI

Kvalitetnom pripremom i planom sajmova ili promocija, štedimo vaše vrijeme i energiju kako bi se vi mogli fokusirati na stručni dio aktivnosti čime zadržavamo kvalitetu koju će u konačnici prepoznati i sami sudionici događanja.


ZABAVNI I REKREACIJSKI EVENTI

IMG_7040 (Medium)

Kreativnim pristupom osmišljavamo zanimljiva događanja za vaše posjetitelje kroz ugodan ambijent, pozitivnu i poticajnu atmosferu, kako bi događaj koji organizirate ostao dugo upamćen.

 

 


ANKETE I ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNIJENJA

Po potrebi provodimo i sve vrste anketa i ispitivanja, a s ciljem što kvalitetnijeg utvrđivanja potreba i želja vaših sadašnjih i budućih korisnika.


USLUGE SUORGANIZACIJE

Nudimo i potporu u organizaciji vaših događanja kroz vođenje programa, moderiranje i animiranje na samim događanjima, osmišljavamo i raspisujemo konferanse, govore…