November 16, 2015

IZDAVAŠTVO

Izdavačka djelatnost

index
    • izdavanje knjiga, brošura…

Na jednom mjestu za vas obavljamo kompletnu uslugu izdavanja knjiga, brošura, letaka, kalendara, promidžbenog materijala, magazina i ostalih periodičkih i komercijalnih publikacija

    • usluge pripreme za tisak

Ne morate prolaziti više različitih tvrtki, mučiti se sa sakupljanjem ponuda da bi dobili krajnji proizvod. Mi taj posao radimo za vas.